Tag Archives: הובלות קטנות תל אביב

הובלות לדירה הובלה בתל אביב

הובלה בתל אביב

הובלות של פריטים כבדים: לפני שבוחרים בחברת הובלות העוסקת בהובלות של ציוד כבד יש לבדוק אלמנטים רבים. קודם כל מדובר בהובלה של מטענים או ציוד בעלי מסה גדולה ולשם ההובלה יש צורך ברישיון וצורך במשאית הובלות מיוחדת כיוון שמשאית הובלות רגילה לא תוכל לבצע את העבודה. יכול להיות שמדובר בהובלת ציוד כבד עבור מפעלים או מכונות שונות וזאת מבלי לפרקם.

movers-serice8_01

אם אתם מבצעים הובלות של ציוד כבד אז יש צורך להיעזר במשאיות ובמנופים וזאת ללא גרימת נזקים לציוד או הסביבה החיצונית. תבחרו בחברת הובלות מיומנת ומקצועית בעלת הציוד המתאים להובלה של ציוד כבד אחרת יכול להיגרם נזק בלתי הפיך או אפילו פגיעה בחיי אדם

כיוון שמדובר במסה גדולה של ציוד.

בחרו רק בחברת הובלות בעלת המלצות וניסיון בתחום הובלות מסוג זה גם אם המחיר יקר קצת יותר. יש לבחור בחברת הובלות הפועלת בהתאם לתקנים הבינלאומיים וחברה שתשלח נציג מטעמה שיבחן את המקום מראש ואת דרכי הגישה לרכב ההובלה והמנופים.

נציג חברת ההובלות צריך גם לבדוק היטב את הסביבה ואת הדרך לשמירה על הבטיחות.

בכדי לבצע הובלה של ציוד כבד יש להשתמש אך ורק באמצעים המתאימים ולוודא כי לחברת ההובלות קיים רישיון לעסוק בהובלות אלו.

בדקו כי חברת ההובלות מספקת ביטוח מלא לתכולה המועברת וביטוח במקרה של נזקים או תאונות ופגיעות שונות בחיי אדם.

יש לבחון כי פוליסת הביטוח מתייחסת למשאית ההובלות והאם קיימת השתתפות עצמית במקרה של נזק או תאונה.

לאחר שבחרתם בחברה להובלות כבדות יש לקבוע את תאריך ושעת ההובלה, סכום ההובלה הסופי כולל מע"מ ולדרוש קיומו של הסכם כתוב וחתום בנכם לבין חברת ההובלות.